hero

Klachtenregeling


Mocht u om welke reden dan ook ontevreden zijn over onze dienstverlening, organisatie of werkwijze dan willen wij u verzoeken om ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Het doel van onze klachtenregeling is primair om eventuele klachten naar ieders tevredenheid op te lossen en mogelijke hiaten in ons totale kwaliteitssysteem op te lossen om toekomstige klachten te voorkomen. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.

Indienen van de klacht

U kunt uw klacht als volgt indienen:

via het contactformulier op onze website
mondeling als u een terugbelverzoek indient
per email: info@procompa.nl
schriftelijk naar ons hoofdkantoor t.a.v. klachtencoördinator

Verstrekken van gegevens omtrent de klacht
Wij verzoeken u de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

naam en/of bedrijfsnaam
adres, postcode en woonplaats
telefoonnummer en/of emailadres
duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden
de reden waarom u de klacht indient
de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht